រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកអភិបាលស្រុក និងប្រធានមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ បានអញ្ជើញ ចុះត្រួតពិនិត្យការងារបច្ចេកទេសរៀបចំ ទីតាំង និងផ្លូវសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកង់ពិភពលោក ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង

លោកអភិបាលស្រុក និងប្រធានមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ បានអញ្ជើញ ចុះត្រួតពិនិត្យការងារបច្ចេកទេសរៀបចំ ទីតាំង និងផ្លូវសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកង់ពិភពលោក ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង