រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារ នៃមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោក ប្រាក់ គា បានចុះពិនិត្យការគ្រប់គ្រងវត្តមាន របស់មន្ត្រីរាជការ នៃរដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ ដែលមានការចូលរួមពី លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុកតំណាងលោកអភិបាលស្រុក នាយក នាយករងរដ្ឋបាល និងប្រធាន អនុប្រធាន និងមន្ត្រី

ក្រុមការងារ នៃមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយលោក ប្រាក់ គា បានចុះពិនិត្យការគ្រប់គ្រងវត្តមាន របស់មន្ត្រីរាជការ នៃរដ្ឋបាលស្រុកគិរីសាគរ ដែលមានការចូលរួមពី លោកស្រី អ៊ុន មករា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុកតំណាងលោកអភិបាលស្រុក នាយក នាយករងរដ្ឋបាល និងប្រធាន អនុប្រធាន និងមន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលស្រុក សរុប ១៦ នាក់ ស្រី ៤ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង