រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជួបជាមួយក្រុមការងារមកធ្វើតេស្ត និងដឹកនាំរៀបចំរដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជួបជាមួយក្រុមការងារមកធ្វើតេស្តថ្នាក់ទី៧ ដែលរៀបចំដោយធានាគារពិភពលោក និងដឹកនាំរៀបចំរដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ដោយចាប់ក្តារខៀនព័ត៌មានដើម្បីរៀបចំតារាងទាំង ៩ និងតារាងផ្សេង។

អត្ថបទទាក់ទង