រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបការងារអនុវត្កកន្លងមក និងការរៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តប្រចាំខែធ្នូ និងប្រចាំខែបន្តបន្ទាប់

លោក នៅ សុគន្ធឧត្តម ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំបុគ្គលិកក្រោមឱវាទការិយាល័យ ដើម្បីប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបការងារអនុវត្កកន្លងមក និងការរៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្តប្រចាំខែធ្នូ និងប្រចាំខែបន្តបន្ទាប់ទៀត នៅការិយាល័យផែនការ និងគ្រប់គ្រងជំនួយ។

អត្ថបទទាក់ទង