រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ចុះពិនិត្យការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ នៅមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង និង មណ្ឌលសុខភាពអណ្តូងទឹក

មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយក្រុមការងារសុខាភិបាលខេត្តត្រាត នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ចុះពិនិត្យការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ នៅមណ្ឌលសុខភាពត្រពាំងរូង និង មណ្ឌលសុខភាពអណ្តូងទឹក

អត្ថបទទាក់ទង