រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញចុះពង្រឹងការងារពិនិត្យ និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តកោះកុង

ឯកឧត្តម យូ ពិសី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញចុះពង្រឹងការងារពិនិត្យ និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តកោះកុង។ លោកទន្តបណ្ឌិត អ៊ូ ឡា ប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេស ធ្វើបទបង្ហាញពីការលំបាក ឬបញ្ហាផ្សេងៗ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំបន្ត សម្រាប់កម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងភាពញៀនគ្រឿងញៀនសម្រាប់ខេត្តកោះកុង។ កិច្ចប្រជុំធ្វើនៅសាលប្រជុំធំ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង