រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំរៀបចំ និងពិនិត្យសេចក្តីព្រាងសៀវភៅផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ៥ ឆ្នាំ របស់រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

លោក ឃុត មាន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុកថ្មបាំង បានដឹកនាំមន្រ្តីប្រជុំរៀបចំ និងពិនិត្យសេចក្តីព្រាងសៀវភៅផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ៥ ឆ្នាំ របស់រដ្ឋបាលស្រុកថ្មបាំង

អត្ថបទទាក់ទង