រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សៀង ប៊ុនថន ម្ចាស់សណ្ឋាគារកោះកុងស៊ីធី និងលោកស្រី បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១,០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមកសាងទីលានផ្នូរសពយុទ្ធជន ខេត្តកោះកុង

លោក សៀង ប៊ុនថន ម្ចាស់សណ្ឋាគារកោះកុងស៊ីធី និងលោកស្រី បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១,០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមកសាងទីលានផ្នូរសពយុទ្ធជន ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង