រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ទស្សកិច្ចសិក្សា នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម និង​មន្ទីរពេទ្យ​ពេទ្យបាធាយ​ ខេត្តកំពង់ចាម​ ដែលជាអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ដេីម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏​ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហៃ ឡៃសុន ប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំប្រតិភូអញ្ជើញទស្សកិច្ចសិក្សា នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម និង​មន្ទីរពេទ្យ​ពេទ្យបាធាយ​ ខេត្តកំពង់ចាម​ ដែលជាអង្គភាពផ្តល់សេវាសាធារណៈគំរូ ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ដេីម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏​ ដែលរៀបចំដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា នាដេីមខែធ្នូ​ មន្ទីរពេទ្យកំរិតសំណុំសកម្មភាពបង្រ្គប់កំរិត​២​( CPA 2 )ទូទាំងប្រទេស និងមកធ្វេីទស្សកិច្ចសិក្សានៅក្នុងមន្ទរពេទ្យខេត្តកោះកុង ដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភី(​ CPA 2 )​ វិញម្តង។

អត្ថបទទាក់ទង