រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំមួយ ដែលមានរបៀបវារៈចំនួន ៥ : ១.គោលបំណងនៃការប្រជុំ ២.បង្ហាញពីគម្រោងកែលម្អគុណអប់រំនៅមធ្យមសិក្សា ៣.ការរៀបចំបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ និងដំណើរការសាលារៀន ៤.បង្ហាញពីថវិការបស់សាលា ៥.ផ្សេងៗ

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយ ដែលមានរបៀបវារៈចំនួន ៤ : ១.គោលបំណងនៃការប្រជុំ ២.បង្ហាញពីគម្រោងកែលម្អគុណអប់រំនៅមធ្យមសិក្សា ៣.ការរៀបចំបើកបវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ និងដំណើរការសាលារៀន ៤.បង្ហាញពីថវិការបស់សាលា ៥.ផ្សេងៗ ដែលមានសមាសភាពចូលរួមមានពីគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យល័យបណ្តោះអាសន្ន គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត (ភីស្កប់)។

អត្ថបទទាក់ទង