រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២ អាណត្តិទី៣ ដើម្បីពិនិត្យរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងលើកផែនការ សម្រាប់អនុវត្តបន្ត របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមាខេត្ត

លោកជំទាវ សរ ស៊ីមអ៉ីម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមាខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២ អាណត្តិទី៣ ដើម្បីពិនិត្យរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារ និងលើកផែនការ សម្រាប់អនុវត្តបន្ត អោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានលទ្ធផលល្អបន្ថែមទៀត

អត្ថបទទាក់ទង