រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង អាណត្តិទី៣ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម កាយ សំរួម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

-ឯកឧត្តម អ៊ុន ឆាលី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-លោកជំទាវ សរ ស៊ីមអ៊ីម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-លោកជំទាវ ឈី វ៉ា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-លោកជំទាវ អោម អេម សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម ស៊ុន សុផល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម ឈេង ឆិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម យឹម សម្បត្តិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម ប៉ែន សុខា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម ប៊ុន បៀវ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម ដួង សាវឿន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម លី សារ៉េត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម ញ៉ែម ដារ៉ា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-លោកជំទាវ ចេង វន្នីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម អ៊ុង ទីណា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម ហេង ទួង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម សៅ ស៊ឺនធួន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-ឯកឧត្តម កែវ សេដ្ឋា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

-លោកជំទាវ កែវ នី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តកោះកុង ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង ជាអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  និងប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត។   

អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

លោក ស្រេង ហុង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

លោក សុខ សុទ្ធី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

លោក អ៊ុក ភ័ក្ត្រា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

លោក ទូ សាវុធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

លោក សំឃិត វៀន អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

លោក ឃឹម ច័ន្ទឌី អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

  • លោក លឹម សាវាន់ នាយក រដ្ឋបាល

នាយករង រដ្ឋបាលខេត្ត

  • លោក អ៊ុក សុតា នាយករង រដ្ឋបាល
លោកស្រី អ៊ុន សុគន្ធធីតា នាយករង រដ្ឋបាល

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

លោក ឡៅ ប៊ុនខេង នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលខេត្ត

លោក វ៉ែន សុខា នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត

លោក ឡុង ប៊ុណ្ណាត នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត

លោក សេង ដារ៉ា នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សខេត្ត

លោក អ៊ួង សំអឿន នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យខេត្ត

លោក ដោក ងី ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មខេត្ត

លោក ហេង ចាន់ថន ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្ត